Предавания
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 12:15 ДО 14:00 / 15:15 ДО 16:00 СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ОТ 16:15 ДО 19:00
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 17:20 ДО 20:00 СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ОТ 19:15 ДО 20:00
Четвъртък : 20ч-22ч